NAUKI BIBLIJNE

1. Wiara w jednego Boga Jak 2:19.
2. Wiara w potrzebę uświęcania świętego imienia Boga Jahwe  Obj 15:3,4.
3. Wiara w Syna Bożego Jezusa Chrystusa 1Jan 2:22,23.
4. Wiara w odkupienie od grzechów wartością ofiary Pana Jezusa Rz 5:8,9.
5. Wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jako człowieka, a nie ducha Łuk 24:36-43.
6. Wszyscy jesteśmy braćmi Mt 23:8.
7. Wszyscy jesteśmy zborem Bożym i Izraelem Bożym Gal 6:16.
8.Wiara że 144 000 pojawia się razem z przyjściem wtórnym Jezusa Chrystusa i to on będzie decydował o wszelkich przywilejach  Obj 14:1, Ps 2:6, Ps 45:16, Łuk 19:17-19.
9. Wiara w drugie, nadchodzące przyjście Pana Jezusa fizyczne, cielesne Łk 22:29,30.
10. Wiara w Królestwo Boże dla ludzi na ziemi Mt 5:5.
11. Wszyscy wierzący mają prawo do wyrażania swojej jedności ducha z Panem Jezusem i do spożywania chleba i wina jako symbolu ciała i krwi Chrystusa.  Jan 6:50,51,53; 1Kor 10:17.
12. Biblia jest dana wszystkim ludziom chcącym z niej korzystać i czerpać pokrzepienie. 2 Tym 3:16; Rz 15:4.
13. Jawne sądownictwo wykonywane przez zbór a nie przez komitety sądownicze. 1Kor 5:12,13.
14. Starsi i słudzy, wybierani przez zbór Dz 6:3-6.
15. Niewolnik wierny i roztropny pojawia się wraz z wtórym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa i z jego woli i wyboru Mat 24:46,47.
16. Pan Jezus zawarł przymierze z apostołami jako ludźmi wiary i przedstawicielami ludzi wiary Łuk 22:20; 1Kor 1:2; 1Kor 11:25; 2Kor 4:13.
17. Chrześcijanie mają być wszczepieni w Chrystusa Jan 15:1-6; Jer 11:19; Ps 52:8; Ef 3:17; Ob 22:16 i w prawo Chrystusowe Gal 6:2.
18. Naszą działalność finansujemy z dobrowolnych datków 2Kor 9:7; Dz 20:35.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin